University Studies In South Korea

People ask me often how it is to be a student in Korea so I decided to make a post about this topic from my perspective. I also think that my major's name, international studies, might not tell much about what I actually do at school, so I decided to also tell a bit about my major. There's few ways how to live your student life, party hard and socialize or the boring way I chose, bury yourself with readings. I guess that student life in every university here is pretty similar, but of course I tell about how the things are at my university, HUFS. Because I have already shared all my pictures related to school, enjoy the pictures of WWF's 1 600+ pandas exhibition from last year. :D

Multa kysytään usein millaista on opiskella Koreassa, joten päätin kirjoittaa vähän omista kokemuksistani. Mun pääaineen nimi "international studies" ei kerro monelle paljoakaan siitä mitä koulussa oikeasti teen, joten kerron vähän myös mun pääaineesta. Sanoisin että on muutama tapa miten elää opiskelijaelämää, juhlia rankasti ja viettää aikaa muiden opiskelijoiden kanssa, tai sitten se tylsä tapa jonka itse oon valinnut, eli lukea ja lukea. Luulen että opiskelu jokaisessa Korean yliopistossa on suurinpiirtein samanlaista, mutta mä kerron toki perustuen omaan kokemukseeni mun koulusta. Koska mulla ei oo mitään kouluun liittyviä kivoja julkaisemattomia kuvia postauksen kuvat on WWF:n ympäri Koreaa kiertäneistä pandoista viime vuodelta. :D


Honestly I don't know much about the fun side of university life. I know that students party and drink a lot, and that there is lots of get-togethers especially for freshmen. At least that's what I think because all Korean students know each other from somewhere and one of my Korean friend came to class hungover almost every week. :D Anyways these events are usually for Korean students and if you don't know some of the Korean students personally, no one will tell about those to you. Because I'm a bit older, married and not interested of drinking I don't know much about the social part of student life. I study pretty hard. Most of our classes are three hours long, once a week. One three hour class is usually worth of 3 credits and at HUFS maximum credits for one semester you can take is usually around 20. Attendance is mandatory and if you skip too many classes without doctors document you will get an F. For most of the classes we have weekly readings from books or articles selected by our professors to do in our free time, so it's not enough that you just show up to class. Some classes have homeworks, some don't. One semester is 16 weeks long and we have two exam weeks, one in the middle of the semester and one in the end. Some courses have exams based on class powerpoint materials and books, and for some we need to write essays. Most of the courses require students to make presentations, which I absolutely hate! Usually these presentations are group works, but some courses might have individual ones. If you are like me and hate presenting infront of people, and if you are not willing to overcome the awfulness of this activity, Korea is not the right country for you to study.

Sattuneista syistä en tiedä paljoakaan yliopistoelämän hauskoita puolista. Tiedän että opiskelijat juo ja juhlii paljon ja että täällä on paljon illan viettoja etenkin ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Ainakin luulen niin koska yksi mun korealaisista kavereista tuli krapulassa tunnille melkein joka viikko. :D Nämä illan vietot on yleensä korealaisille opiskelijoille ja jos et tunne henkilökohtaisesti yhtään korealaista opiskelijaa ei niistä sulle kukaan kerro. Mä oon jo vanhempi, naimisissa, enkä tykkää enää juoda niin en tiedä paljoakaan tästä opiskelijaelämän sosiaalisesta puolesta. Mulla menee opiskeluun aika paljon aikaa. Suurin osa meidän luennoista kestää kolme tuntia ja ne pidetään kerran viikossa. Yleensä yksi tollainen kolmen tuntia/viikko kurssi on kolmen opintopisteen arvoinen ja me ei yleensä saada ottaa yhdelle lukukaudelle 20 opintopistettä enempää kursseja. Läsnäolo on pakollista ja jos on poissa liian monta kertaa ilman sairaslomalappua saa hylätyn kurssista. Suurimmalle osasta tunneista meillä on viikottaista luettavaa kirjoista tai opettajan valitsemia artikkeleita jotka meidän täytyy lukea omalla ajallamme, joten ei riitä että vaan ilmestyy tunnille. Joillekin kursseille on läksyjä, joillekin ei. Yksi lukukausi on 16 viikkoa pitkä joka sisältää kaksi koeviikkoa, toinen viikolla 8 ja toinen viikolla 16. Osalle kursseista on oikeita kokeita perustuen luettuun materiaaliin ja opettajien luentomateriaaliin, osalle kirjoitetaan esseitä. Melkein jokaiselle kurssille täytyy tehdä esitelmiä joita inhoan yli kaiken! Suurin osa esitelmistä on ryhmätöitä, mutta osa on itsenäisesti tehtäviä. Joten jos olet niin kuin minä ja inhoat luokan edessä esiintymistä etkä oo valmis ylittämään kammoa tuota inhottavaa asiaa kohtaan, kannattaa ehkä mennä opiskelemaan johonkin muuhun maahan.
Every university is different of course, but being an international student in Korea is not exactly easy. If you are not 100% sure that you want to do your studies here I would recommend to come as an exchange student. Our school takes really good care of the exchange students. Exchange students get proper orientation, support and help from the university and there's many activities where they can participate usually for free. They can also study Korean almost for free. If you are international student doing your bachelors here you must be prepared to take care of yourself by yourself! If you don't take responsibility of researching everything actively by yourself no one will do it for you. In my case we didn't get proper orientation or campus tour, there's not much support targeted for us, and those activies offered are same every year. Only Korean course offered for us for free is survival Korean evening class where you learn the very basics, but it's nothing compared to the real Korean language course exchange students can take and is pretty much useless if you already know hangeul. Next courses are ment for students who have already TOPIK 3. Almost every information related to school is only in Korean.

Jokainen ylipisto on tietysti erilainen, mutta elämä ulkomaalaisena opiskelijana ei oo mitenkään erityisen helppoa. Jos et oo 100% varma että haluat opiskella täällä koko tutkinnon, suosittelen tulemaan tänne vaihto-opiskelijana. Meidän koulu pitää vaihto-oppilaista paljon parempaa huolta. Vaihto-oppilaat saa kunnon orientaation, tukea ja apua yliopistolta ja paljon erilaisia ilmaisia aktiviteetteja. Ne saa myös opiskella Koreaa melkein ilmaiseksi. Jos oot ulkomaailainen tutkinto-opiskelija niin täytyy olla varautunut siihen että sun täytyy pitää itse itsestäs huolta! Jos et ota vastuuta siitä että itse etsit tietoa kaikesta kukaan muukaan ei sitä sun puolesta tee. Me ei saatu kunnollista orientaatiota eikä opastuskierrosta yliopistolla, meille ei oo tarjolla juuri mitään apuja ja noi aiemmin mainitut aktiviteetit on joka vuosi samoja. Ainut korean kielen kurssi joka on tarjolla meille ilmaiseksi on ainoastaan alkeet kattava "selviytymiskurssi" josta ei oo juuri mitään hyötyä jos korean kirjaimisto on jo tuttu, eikä sitä voi mitenkään verrata tuohon oikeaan kielikurssiin minkä vaihtarit saa valita. Seuraaville tunneille tarvitaankin sitten TOPIK 3. Melkein kaikki info kouluun liittyen on tarjolla ainoastaan koreaksi.

I think that making Korean friends can be very difficult. If you want to make Korean friends you should be really active, keep pushing yourself towards them, and it wouldn't hurt to know their language. All foreigners from our school who I know who actually hang out with Korean students have pretty good level of Korean, even though our major is in English so every Korean in our major is required to have basic English skills to survive of their studies. Unfortunately in our classes you can often see Koreans being with Koreans and foreigners with foreigners, and then there's few exceptions who have been able to merge themselves to the other group. It's bit sad because I don't know any foreign student who wouldn't want to make Korean friends. Every university has big selection of different student clubs and one good way to get Korean friends could be to join them, but some clubs don't take foreign members. On the other hand international students from the same major all know each other and keep together.

Korealaisia kavereita voi olla vaikea saada. Jos haluat saada korealaisia kavereita niin sun täytyy olla todella aktiivinen, tyrkyttää itseäs ja ei todellakaan oo haitaksi jos osaat puhua koreaa. Kaikki ulkomaalaiset opiskelijat jotka tunnen ja jotka oikeasti viettää aikaa korealaisten kanssa osaa puhua koreaa hyvin, vaikka meidän pääaine on englanniksi joten jokaisella korealaisellakin opiskelijalla täytyy olla perustaidot englannista pärjätäkseen tunneilla. Valitettavasti meidän tunneilla korealaiset on yleensä korealaisten kanssa ja ulkomaalaiset ulkomaalaisten kanssa ja sitten on muutama onnekas poikkeus jotka ovat onnistuneet tunkemaan itsensä toiseen porukkaan. Tää on mun mielestä surullista koska tottakai ulkomaalaiset haluais myös korealaisia kavereita. Jokaisella yliopistolla on laaja valikoima erilaisia klubeja joten yksi hyvä tapa saada korealaisia kavereita on liittyä niihin, mutta kaikki klubit ei ota ulkomaalaisia jäseniä. Toisaalta taas kaikki ulkomaalaiset opiskelijat joilla on sama pääaine tuntee toisensa ja pitää yhtä. 
Like I mentioned before my major is international studies. My major doesn't prepare me for only one career, but it gives me basic skills and knowledge of few fields. Basically I study international relations, politics and economics. We have few mandatory courses and then we can choose more courses based on our personal interests. Some of the students are more interested of development studies, some international relations, some economics and trade. With a double major or minor we can focus our knowledge on certain way. I chose international law and economics as my minor since I want to keep my focus on international studies and because taking a double major is not made too easy for non-Korean speaking students. One thing I've seen people wondering is if they can come to study here if they are vocational school graduates. The answer is that it depends of the university where you want to study. Some schools take vocational school students, some require high school degree. I've graduated from vocational school as a clothing artisan and I did very well in my first university year. Anyways I would want to warn you that studying in university is very different compared to vocational school studies. You are required to read a lot and to learn by reading and especially at first reading academic texts can be difficult and time consuming. Now in my second year I've noticed that I'm not in the same level of knowledge in some areas, like history and math, than my classmates are. Because I don't have the skills of high school math, proceeding in my studies of economics is becoming more difficult when I start to step to the next step from the beginner level, so I think that I need to start to study math in my own time. With hard work vocational school graduate can be as succesful university student than the high school graduates!

Kuten jo aiemmin mainitsin niin mun pääaine on international studies, en tiedä mikä sille ois oikea käännös, kansainväliset opinnot? En valmistu mihinkään tiettyyn ammattiin, mutta mun pääaine antaa mulle perus taitoja ja tietoja muutamalta alalta. Pääasiassa opiskelen kansainvälisiä suhteita, politiikkaa ja ekonomiaa. Meillä on muutamia pakollisia kursseja ja niiden jälkeen voidaan valita enemmän kursseja oman mielenkiinnon mukaan. Osa opiskelijoista erikoistuu enemmän kehitystyöhön, osa kainsainvälisiin suhteisiin, osa ekonomiaan ja kansainväliseen kaupan käyntiin. Toisen pääaineen tai sivuaineen valitsemalla pystyy kehittämään osaamistaan vielä enemmän haluttuun suuntaan. Mä valitsin sivuaineeksi kansaivälisen lain ja ekonomian koska haluaan keskittyä tähän mun omaan pääaineeseen ja koska toisen pääaineen saaminen on tehty käytännössä mahdotottomaksi niille opiskelijoille jotka ei osaa koreaa. Etenkin suomalaisia lukijoita saattaa mietityttää että voiko korealaisiin yliopistoihin hakea ammattikoulun papereilla. Vastaus on että se riippuu täysin siitä yliopistosta mihin haluaisit hakea. Jotkut yliopistot ottaa ammattikoulusta valmistuneita, osa vaatii lukion paperit. Oon itse valmistunut ammattikoulusta vaatetusalan artesaaniksi ja sain oikein hyviä arvosanoja ensimmäisenä yliopistovuotenani. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon että yliopistossa opiskelu on tosi erilaista ammattikouluun verrattuna joten täällä joutuu opettelemaan oppimisen lukemalla ja akateemisen tekstin lukeminen (etenkin kun et voi tehdä sitä omalla äidinkielellä) voi olla alkuun hankalaa ja aikaa vievää. Nyt toisena vuotenani oon huomannut että mun tiedot ei oo kaikilla alueilla samalla tasolla kuin mun opiskelukavereilla, etenkin historiassa ja matikassa. Koska mulla ei oo lukiomatikan taitoja eteneminen ekonomian opinnoissa on muuttumassa hankalaksi nyt kun alan olla siirtymässä alkeista seuraavalle tasolle. Niinpä näyttää että mun täytyy alkaa päntätä matikkaa omalla ajalla. Kuitenkin, kovalla työllä ammattikoulusta valmistunut voi olla aivan yhtä hyvä yliopisto-opiskelija kuin lukiosta valmistunutkin!Would I recommend studying overseas then? Definitely! If Korea is not for you, maybe some other country is. Studying overseas will be harder than it would be in your own country and it will challenge you many ways, but I think it also gives you a lot of experience you wouldn't get without giving it a go. Studying and living overseas will broaden your views about the world. Studying with other students from different cultures and with professors from different countries with varying working experience from all over the world is something I'm really thankful and lucky to experience. If you have any questions related to studying in Korea, feel free to ask!

 Suosittelisinko ulkomailla opiskelua kaiken tän jälkeen? Ehdottomasti! Jos Korea ei oo sun juttu, joku toinen maa voi ollakin. Opiskelu ja elämä ulkomailla on varmasti haasteellisempaa kuin mitä se on Suomessa, mutta se myös antaa sellaista elämänkokemusta jota ei muuten voi saada. Ulkomailla opiskelu ja asuminen antaa uusia tapoja tarkkailla maailmaa. Opiskelu eri kulttuureista olevien opiskelijoiden ja eri maista hyvin erilaisilla urilla varustettujen opettajien kanssa on sellainen kokemus josta oon ihan hirveän kiitollinen ja oon onnekas että saan sen kokea. Jos sulle heräsi jotain kysymyksiä Koreassa opiskeluun liittyen vastaan niihin mielelläni!

No comments

Please let me know your thoughts! :)